Verdiepingstrainingen toetsontwikkeling

Verdiepingstraining:
Kwaliteitsbewaking van toetsen en toetsvragen

Een training waarin je leert toetsen en toetsvragen te maken waarbij je de kwaliteit monitort en verbetert.

Nadat een toets is afgenomen en beoordeeld kun je op verschillende manieren evalueren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een toets- en itemanalyse (TIA) bevat gegevens die informatie verschaffen over de kwaliteit van de toets, de toetsvragen en de toetsscores.
Wil je je verdiepen in het interpreteren van de informatie uit de TIA en het kunnen gebruiken van deze informatie voor het aanpassen van jouw toetsvragen en toetsen? Of ben je examencommissielid en wil je in het kader van je wettelijke borgende taak een onderbouwd advies opstellen aan het bevoegd gezag over de kwaliteit van een schoolexamen? Volg dan de training Kwaliteitsbewaking van toetsen en toetsvragen.

Voor wie?
Deze training is voor alle docenten in het VO die toetsen en toetsvragen maken en de kwaliteit hiervan willen monitoren en verbeteren. Je leert de theorie achter de toets- en itemanalyse en gaat direct zelf aan de slag met het analyseren van de kwaliteit, het interpreteren van analysegegevens en het verbeteren van jouw toetsvragen.

In deze eendaagse training leer je:

  • Gegevens uit de klassieke toets- en itemanalyse interpreteren.
  • De uit de TIA verkregen informatie gebruiken voor het verbeteren van bestaande, en ontwikkelen van nieuwe, toetsvragen.

Vorm                            Fysiek, in-school
Duur                            1 dagdeel (3 uur)
Doelgroep                  Docenten, examencommissieleden, max. 12
Prijs                              Op aanvraag
Gewenst startniveau  Kennis van en ervaring met het werken volgens de toetscyclus.
Meer informatie       contactformulier

In deze training leer je:

  • Welke factoren de beoordelingskwaliteit bepalen
  • Verschillende beoordelingsinstrumenten goed toe te passen.
  • Hoe je een beoordelingsmodel correct gebruikt
  • Hoe je samen met een mede-examinator tot een eenduidig oordeel komt
  • hoe je groepswerk beoordeelt.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor docenten en/of instructeurs die lesgeven in een praktijk- en/of beroepsgericht vak en deskundig willen worden in het beoordelen van kennis, vaardigheden en competenties van leerlingen.

Vorm                            Fysiek, in-school
Duur                            1 dag
Doelgroep                  Docenten, examencommissieleden, max. 12
Prijs                              Op aanvraag
Gewenst startniveau  Ervaring met het beoordelen van vaardigheden en competenties door middel van praktijkopdrachten is een pre
Meer informatie       contactformulier

Verdiepingstraining:
Beoordelen van praktijkopdrachten

Een training waar je deskundige wordt in het beoordelen van kennis, vaardigheden en competenties van leerlingen

Een praktijktoets afnemen en beoordelen kan lastig zijn. Het komt vaak voor dat een leerling het niet eens is met de beoordeling. Voor het succesvol afsluiten van een praktijk- of beroepsgericht vak, is het daarom belangrijk dat de examens objectief en transparant plaatsvinden. Hoe zorg je er dan voor dat jouw beoordeling van een praktijkopdracht betrouwbaar is? En hoe kies je een passend beoordelingsinstrument? Welke vaardigheden heb je nodig voor de beoordeling van praktijkopdrachten? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de training.

Voor wie?
Deze training is voor alle docenten in het VO die toetsen en toetsvragen maken en de kwaliteit hiervan willen monitoren en verbeteren. Je leert de theorie achter de toets- en itemanalyse en gaat direct zelf aan de slag met het analyseren van de kwaliteit, het interpreteren van analysegegevens en het verbeteren van jouw toetsvragen.

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.