Cursus (6 dagdelen)

Training
Coachingsvaardigheden

De basis van coachen is communiceren vanuit gelijkwaardigheid.

Vanuit oprechte benieuwdheid ga je samen op zoek naar de beperkende factor in het leren of de ontwikkeling van een leerling. Hierin ben je zelf als coach het belangrijkste instrument. Jouw basishouding bepaalt immers welke vragen je stelt en de conclusies die je trekt over de antwoorden die je krijgt.

Maar coaching houdt ook ambachtelijke kennis en kunde in, zoals gesprekstechnieken, de inzet van de juiste coachingstools of het ontwerp van een coachtraject.

Opzet van de training
In deze training ga je in 6 dagdelen diep in op dat wat jou tegenhoudt om nog je leerlingen effectiever te laten leren. Hoe je het eigenaarschap en het probleem ten alle tijde bij de ander kunt laten en toch in contact kunt blijven. Wat de edele kunst is van het stellen van open vragen en waarom we onszelf toch vaak op een gesloten vraag betrappen. We verkennen de invloed van mechanismes als projectie of overdracht en stappen met mildheid in een dramadriehoekje.
Daarnaast oefenen we veel met praktische tools die je direct in het contact met leerlingen kunt inzetten.

Tussen de trainingen in ligt voldoende tijd om het geleerde in jouw praktijk toe te passen. Ook kan je de vragen die zich aandienen bij het toepassen weer meenemen naar de volgende training. Je verlaat de training met met meer zelfinzicht én voldoende praktische handvatten om verdere stappen op het gebied van coaching in en buiten de klas te zetten.

Na de cursus kun je:

  • Een effectief coachgesprek voeren met een individuele leerling.
  • Een coachtraject voor een leerling ontwerpen.
  • De beperkende factor in het leerproces samen met de leerling opsporen en daar samen effectieve interventies voor bedenken.
  • Een groepscoaching inzetten als middel om leerlingen meer zelfsturing bij te brengen.
  • Reflecteren op je eigen handelen als coach.

Vorm: Fysiek op school, met maximaal 12 collega's
Duur: 6 dagdelen
Voor wie: Mentoren, vakdocenten en leerlingbegeleiders
Prijs: Op aanvraag
Contact: Via onderstaand contactformulier

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.