Verdiepingstrainingen examencommissie

Verdiepingstraining
Nut & noodzaak van de examencommissie

Een training om de examencommissie optimaal te laten functioneren

De kwaliteit van de toetsen en schoolexamens krijgt steeds meer aandacht. Als schoolleider ben je eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van de school. Daarom is het belangrijk dat je op de hoogte bent van het nut, de noodzaak, de samenstelling en de rol van een examencommissie. Wat heeft de examencommissie van de schoolleiding nodig? En hoe zorg je dat iedereen dezelfde taal spreekt?

Tijdens deze training leer je wat nodig is om de examencommissie optimaal te laten functioneren. De training is gericht op schoolleiders, schoolmanagers en directieleden in het voortgezet onderwijs.

Na deze training van 1 dagdeel:

 • Weet je waarom het belangrijk is een sterke examencommissie te hebben.
 • Ken je de samenstelling en verschillende rollen.
 • Ken je de taken en verantwoordelijkheden van de commissie.
 • Weet je precies wat de commissieleden van jou nodig hebben.

Vorm                           Fysiek, in-school
Duur                            1 dagdeel (3 uur)
Doelgroep                  Schoolleiders en -managers, max. 12
Prijs                             Op aanvraag
Meer informatie      contactformulier

Na deze training van 1 dagdeel:

 • Deel je een gezamenlijke visie op toetskwaliteit en de borging ervan.
 • Kun je samen concrete casuïstiek bespreken.
 • Ken je de verwachtingen over en weer.
 • Heb je duidelijke, gedeelde doelen en werkafspraken opgesteld.

Vorm                           Fysiek, in-school
Duur                            1 dagdeel (3,5 uur)
Doelgroep                  Schoolleiding en examencommissie, max. 12
Prijs                             Op aanvraag
Meer informatie      contactformulier

Verdiepingstraining
Samenwerking tussen examencommissie en schoolleiding

Een training om schoolleiding en examencommissie te stroomlijnen

De schoolleiding zet de koers uit, en de examencommissie vult deze concreet in. Maar hoe zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe creëer je draagvlak en eigenaarschap bij beide partijen? Met gedeelde visie, gezamenlijke doelen en duidelijke verwachtingen. Wat heeft de examencommissie van de schoolleiding nodig? En andersom? Zo maak je er samen een succes van.

Tijdens deze training leer je optimaal samen te werken voor de verbetering van de toetskwaliteit. De training is gericht op schoolleiders, schoolmanagers, directieleden en examencommissieleden in het voortgezet onderwijs.

Verdiepingstraining
Jaarplan & PDCA cyclus

Een training om een concrete volgende stap te zetten als examencommissie

Je hebt toetsbeleid, een PTA en een gemotiveerde examencommissie. Hoe breng je alles nu in de praktijk? Met de Plan, Do, Check, Act-cyclus zorg je in vier herhalende stappen voor kwaliteitsborging en -verbetering. Je krijgt concrete voorbeelden van de verschillende (mogelijke) activiteiten per stap, en stelt een borgingsagenda op: wie doet wat wanneer? Toegespitst op het toetsbeleid en de situatie op jouw school.

Tijdens deze training leer je hoe je als examencommissie concreet aan de slag kan. De training is gericht op examencommissieleden in het voortgezet onderwijs.

Na deze training van 1 dagdeel:

 • Ken je het verband tussen kwaliteitsborging en de PDCA-cyclus.
 • Weet je welke activiteiten in de cyclus thuis horen.
 • Kun je een concreet jaarplan opstellen.
 • Kun je rollen, taken en planningen toewijzen.

Vorm                           Fysiek, in-school
Duur                            1 dagdeel (3,5 uur)
Doelgroep                  Examencommissieleden, max. 12
Prijs                             Op aanvraag
Meer informatie      contactformulier

De training bestaat uit drie dagdelen. Hierin behandel je onder andere:

 • Het verschil tussen borgen en uitvoeren.
 • Transactionele analyse, egoposities en de dramadriehoek.
 • Het belang van rolduidelijkheid en grenzen.
 • Gespreksvoering met schoolleiders.
 • Intervisie met ruimte voor reflectie en extra verzoeken.

Vorm                           Fysiek, in-school
Duur                            3 dagdelen (à 3,5 uur)
Doelgroep                  Examencommissieleden, max. 12
Prijs                             Op aanvraag
Meer informatie      contactformulier

Verdiepingstraining
Gespreksvoering voor commissieleden

Een training voor goede gespreksvoering en een veilige werkomgeving

Als commissielid moet je soms lastige gesprekken voeren. Door goede gespreksvoering maak je dit makkelijker en waardevoller - voor jezelf, en voor de andere partij.

Deze training is bedoeld voor alle examencommissieleden. Je houdt je bezig met de volgende leervragen:

 • Hoe maken we van de examencommissie een veilige plek? Waar ook problemen gedeeld en in vrijheid onderzocht kunnen worden?
 • Hoe voeren we een open en gelijkwaardig gesprek over kwaliteit? Zonder dat collega's zich op het matje geroepen voelen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we alleen doen waarvan we zijn? En ons niet met allerlei andere taken bezig houden?

MEER INFORMATIE

  Mevr.Dhr.