Training (1 dagdeel)

Achterstanden inlopen
of voorkomen

Een training om hiaten te ontdekken en het leerrendement te verhogen

 

De afgelopen jaren waren de scholen onregelmatig open. Met als gevolg: vrijwel alle docenten hebben moeite (gehad) het complete reguliere programma voor hun vak af te ronden. Hierdoor waren achterstanden helaas moeilijk te voorkomen en het is belangrijk deze snel weg te werken. Maar het is een grote valkuil ons vooral te richten op de opgelopen achterstanden op kennisgebied.

Om een leerling écht efficiënt te helpen is het ten eerste van belang een plan te maken gebaseerd op het inoefenen van de ontbrekende stof, en ten tweede op het aanleren van de benodigde vaardigheden. Dit kan ook helpen het ‘probleem’ in de toekomst te voorkomen. Volg samen met je collega's deze training om in korte tijd weer grip te krijgen op het programma.

Leerdoelen van de training achterstanden

Ik kan:

  • de toegevoegde waarde van instrumenten in de methode herkennen.
  • een hiatenplan opstellen.
  • op basis van het hiatenplan realistische leerdoelen stellen.
  • benoemen welke vaardigheden leerlingen nodig hebben.
  • meerdere manieren beschrijven om deze vaardigheden aan te leren.

 

Meer begeleiding nodig? In een vervolgtraject wordt tijd gemaakt om samen de instrumenten te ontwikkelen die jouw school verder helpen. Naast de onderdelen van de basistraining, kijken we eerst stap voor stap wat nodig is voor een goede start van het schooljaar, daarna hoe je het voorkomen van achterstanden inbouwt in je lesprogramma en tot slot hoe je kwetsbare leerlingen gaat begeleiden. Neem vrijblijvend contact op!

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                3 uur (één dagdeel)
Doelgroep      Docenten vo, van één of meerdere secties
Prijs                 € 1.500,- excl. btw per groep


Trainer              Bertrand Dibandjo
Werkzaam        als docent, onderwijsadviseur, trainer
Expert                in digitale didactiek, leerlijnen

MEER INFORMATIE


    Naam en plaats school*
    Heb je alvast een vraag of opmerking? Plaats die hier: