Doorlopende leerlijnen (1 dag)

Doorlopende leerlijnen
voortgezet onderwijs

Een praktische training voor een dekkend, uitvoerbaar toetsprogramma

 

Het toetsprogramma omvat alle toetsen die je bij een leerling afneemt, maar de kwaliteit hiervan gaat verder dan de kwaliteit van alléén de toetsen. Om er zeker van te zijn dat je meet wat je wilt meten moet het totale programma samenhangen met elkaar en de eindtermen. Dekken alle toetsen dit samen op het juiste niveau af? Is er diversiteit aan toetsvormen, zodat een betrouwbaar oordeel over een leerling ontstaat? Stimuleert het programma het leren van de leerling? En welke rol speelt formatief evalueren in het toetsprogramma?

In deze training leer je:

  • De relatie tussen het PTO, PTA en het hele toetsprogramma benoemen.
  • De vertaalslag maken vanuit de visie van de school naar een uitvoerbaar product.
  • De ervaringen van vorige jaren constructief inzetten.
  • Een efficiënt, dekkend en evenwichtig toetsprogramma schrijven.

Theorie- of praktijkvakken?
Deze training kun je in twee varianten volgen:

  • Training Doorlopende Leerlijnen - theorievakken, afgestemd op een toetsprogramma met voornamelijk theorietoetsen.
  • Training Doorlopende Leerlijnen - praktijkvakken, afgestemd op een toetsprogramma met voornamelijk praktijkopdrachten.

De verschillen tussen deze varianten?
Bij het nadenken over en het opzetten van een doorlopende leerlijn maakt het in principe niet uit of je een theorievak op een praktijkvak verzorgt binnen jouw school; de theoretische basis is hetzelfde. We zien in de praktijk dat het gesprek over de te maken of gemaakte keuzes in het toetsprogramma makkelijker te voeren is, meer diepgang heeft en meer oplevert, als de deelnemers een homogene groep docenten vormen die óf voornamelijk theorietoetsen óf voornamelijk praktijkopdrachten afnemen.

 

De checklist PTA ga ik vanaf nu vast toepassen in mijn lespraktijk!

                              - docenten van het Rhytovius en Munnikenheidecollege

Vorm                Fysiek op school, met maximaal 12 collega's
Duur                1 dag
Doelgroep      Docenten, sectieleiders
Prijs                 Op aanvraag
Contact           Via onderstaand contactformulier

MEER INFORMATIE

Training Doorlopende leerlijnen

    Mevr.Dhr.