Training (2 dagdelen)

Executieve functies

in jouw lespraktijk

Zodat leerlingen meer controle krijgen over hun eigen handelen

 

Executieve functies zijn de essentiële regelfuncties van de hersenen om doelgericht, aangepast gedrag te realiseren. Alle executieve functies (of vaardigheden) hebben daarom een controlerende en aansturende functie. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee. Ook laten ze ervaringen uit het verleden meespelen bij beslissingen voor de toekomst. Deze functies zijn bij leerlingen nog, in variabele mate, in ontwikkeling. Maar door training en gerichte aandacht kunnen ze versterkt worden.

Opzet training executieve functies

In het eerste deel ga je met je collega's na wat het belang is van sterk ontwikkelde executieve functies, en welke er zijn. Daarna onderzoeken we hoe je specifieke vaardigheden bij leerlingen versterkt. Je verlaat het eerste deel met een concreet plan dat je in je eigen onderwijs kunt inzetten.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van werkvormen waarmee je executieve vaardigheden van leerlingen in de klas kunt versterken. Hierbij gaan we steeds na op welke manier jij dit in jouw onderwijs kunt inzetten.

Leerdoelen van de training

Ik kan:

  • uitleggen wat executieve functies zijn.
  • de executieve functies noemen en omschrijven.
  • het belang van executieve functies voor het leren uitleggen.
  • problemen met executieve functies bij mijn leerlingen herkennen.
  • gerichte interventies bedenken en uitvoeren.

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                2 dagdelen
Doelgroep      Docenten, van één of meerdere secties
Prijs                 € 3.250,- excl. btw per groep

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.