Training (2 dagdelen)

Leerdoelgericht onderwijs

in jouw lespraktijk

Zodat leerlingen al hun essentiële leerdoelen kunnen behalen

 

Leerdoelgericht onderwijs is zo ontworpen en uitgevoerd dat alle leerlingen redelijkerwijs hun leerdoelen kunnen behalen. Hierbij zijn leerdoelen natuurlijk onmisbaar, maar gerichte werkvormen om de stand van het leren op te vragen mogen zeker niet ontbreken. Daarnaast hebben leerlingen vaak moeite een lijst met leerdoelen om te zetten in een concreet beeld van succes. Leerdoelgericht onderwijs houdt daarom in dat je de leerdoelen laat leven voor je leerlingen. Zo kunnen ze zelf beter bepalen hoe ze daar komen.

Opzet van de training leerdoelgericht onderwijs

In het eerste deel grijp je samen met je collega's kort terug op de basis van formatief evalueren om te bepalen welke plek leerdoelen daarin innemen. Nadat je eerst zelf leerdoelen hebt geformuleerd, onderzoeken we hoe je ze kunt laten leven voor je leerlingen. Je verlaat de eerste bijeenkomst met een concreet plan dat je test in je eigen lespraktijk.

In de tweede bijeenkomst ontwerp je een stukje leerdoelgericht onderwijs voor een door jou gekozen leerdoel. Hierbij doorlopen we alle fases van de formatieve leercyclus. Vervolgens gaan we per fase na hoe dat onderwijs eruit ziet. Daarbij besteden we speciale aandacht aan manieren om de voortgang op leerdoelen bij te houden zonder al te veel administratie. Na de training heb je niet alleen een kant en klaar leerdoelgericht traject, maar ook de vaardigheid om er zelf meer van te maken.

Leerdoelen van de training

Ik kan:

  • uitleggen wat leerdoelgericht onderwijs is.
  • duidelijke leerdoelen formuleren.
  • de leerdoelen laten leven voor de leerlingen.
  • leerdoelgericht onderwijs ontwerpen en geven.
  • met behulp van leerdoelen zicht houden op het leren van mijn leerlingen.

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                2 dagdelen
Doelgroep      Docenten, van één of meerdere secties
Prijs                 € 3.250,- excl. btw per groep

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.