Training (2 dagdelen)

Reflecteren in de klas

in jouw lespraktijk

Zodat leerlingen meer inzicht krijgen in hun eigen handelen

 

Reflecteren is terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Door te reflecteren verruim je je blik en krijg je een bredere kijk op dingen. Het doel is steeds om door cognitieve actie, bewustwording van een bepaalde handelingssituatie te vergroten.

Opzet training reflecteren in de klas

In het eerste deel van de training ga je na waarom het, voor zowel docent als leerling, belangrijk is structureel te reflecteren. Nadat we de relatie tussen reflecteren en formatief handelen hebben gelegd, ga je met je collega's werkvormen uitproberen. Je verlaat de eerste training met concrete werkvormen en een huiswerkopdracht om het geleerde toe te passen in je onderwijs.

De tweede bijeenkomst start met een korte reflectie op je ervaringen met de uitgeprobeerde werkvormen. Daarna gaan we aan de slag met een grote variatie aan werkvormen om te reflecteren. Je verlaat de training met een goed gevulde gereedschapskist en de deskundigheid om de juiste tool voor de juiste situatie en leerling in te zetten.

Leerdoelen van de training

Ik kan:

  • uitleggen waarom het belangrijk is dat leerlingen reflecteren op hun leerproces.
  • structureel en doelbewust reflecteren op mijn eigen handelen als docent.
  • ruimte maken in mijn onderwijs voor reflectiemomenten.
  • mijn leerlingen laten reflecteren op hun leerproces.

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                2 dagdelen
Doelgroep      Docenten, van één of meerdere secties
Prijs                 € 3.250,- excl. btw per groep

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.