Training (2 dagen)

Examencommissie
voortgezet onderwijs

Een basistraining om de examencommissie op te bouwen of versterken

 

De kwaliteit van de toetsen en schoolexamens in krijgt steeds meer aandacht. De rol van de examencommissie is hierbij belangrijker dan ooit. Hoe borg je de kwaliteit van de toetsen en examens op jouw school? Zijn de processen rondom de examinering goed ingericht? Is het helder wat de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie zijn?

Tijdens deze training krijg je antwoord op al deze vragen en leer je wat nodig is om als examencommissie optimaal te kunnen functioneren. De training is gericht op voorzitters, secretarissen en leden van examencommissies in het voortgezet onderwijs.

Na deze training:

  • Heb je alle kennis in huis over jouw (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden als examencommissielid.
  • Ken je diverse voorbeelden van manieren waarop je deze taken binnen de aanbevelingen van de VO-Raad in de praktijk kunt uitvoeren.
  • Weet je wat je als examencommissie in je werkwijze kunt verbeteren.
  • Heb je zicht op toetskwaliteit: van het PTA, en van een toets of examen.
  • Kun je een compleet jaarplan en jaarverslag opstellen.
  • Kun je de kwaliteit van de toetsing binnen jouw onderwijsinstelling borgen.

Vorm                Fysiek op school, met maximaal 12 collega's
Duur                2 dagen
Doelgroep      (Toekomstige) Examencommissieleden en -voorzitters
Prijs                 Op aanvraag
Contact           via onderstaand contactformulier

Vorm                 Open inschrijving in Utrecht
Duur                  1 dag
Datum               Volgt
Doelgroep        (Toekomstige) Examencommissieleden en -voorzitters
Prijs                    € 800,- excl. btw
Inschrijven       via onderstaand contactformulier

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.