Training (2 dagdelen)

De kracht van feedback

in jouw lespraktijk

Zodat leerlingen hun leergedrag effectief kunnen aanpassen

 

Feedback is informatie over de stand van het leren ten opzicht van een leerdoel, en altijd gericht op de volgende stap. Het is een proces en geen punt in de tijd waarop je correcties en tips schrijft op ingeleverd werk. Hierin spelen leerdoelen, timing en de juiste taal een belangrijke rol. Maar het allerbelangrijkste van feedback is of - en hoe - deze wordt verwerkt door je leerlingen, want pas dan zullen zij hun leergedrag kunnen aanpassen.

Opzet training feedback

In het eerste deel van deze tweedelige training grijp je samen met je collega's kort terug op de basis van formatief handelen om te bepalen welke plek het geven van feedback daarin inneemt. Vervolgens gaan we het geven van feedback met diverse werkvormen oefenen. Met een zelfgemaakt plan waarmee je feedback in jouw onderwijs kunt verbeteren, ga je aan de slag.

De tweede bijeenkomst richt zich op het verwerken van de feedback door je leerlingen. We proberen een aantal werkvormen uit waarmee je je leerlingen de relatie laat leggen tussen hun handelen en het resultaat ervan. Na de training ben je in staat om effectievere feedback te geven en dit effectief te organiseren in je onderwijspraktijk.

Leerdoelen van de training

Ik kan:

  • de relatie tussen feedback en formatief evalueren benoemen.
  • uitleggen waarom het geven van feedback belangrijk is.
  • effectieve feedback geven.
  • in mijn onderwijs vervolgstappen bepalen en zetten.
  • de kwaliteit van peer en interne feedback verbeteren.
  • er op een aantal manieren voor zorgen dat feedback wordt verwerkt.
  • de leerling inzetten als informatiebron voor het bepalen en zetten van vervolgstappen.

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                2 dagdelen
Doelgroep      Docenten, van één of meerdere secties
Prijs                 € 3.250,- excl. btw per groep

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.