Training (2 dagdelen)

Formatief evalueren

in jouw lespraktijk

Zodat leerlingen steeds beter worden in het sturen van hun eigen leerproces

 

Formatief evalueren is een cyclisch proces waarin je als docent constant nagaat waar je leerlingen staan ten opzicht van de leerdoelen. Feedback over de volgende stap is een belangrijk onderdeel hiervan. Je laat leerlingen zichzelf constant afvragen: Waar ga ik heen? Waar ik sta nu? Wat is mijn volgende stap?
Door voortdurend na te gaan wat het effect is van de leeractiviteiten en het handelen erop aan te passen, worden leerlingen steeds beter in het sturen van hun eigen leerproces. En dat motiveert!

Opzet training formatief evalueren

In deze training ga je met je collega's in twee dagdelen na wat je al doet aan formatief evalueren. En met welke aanpassingen je leerlingen nóg meer leren. Daarnaast probeer je een groot aantal formatieve werkvormen uit en ga je na hoe je ze in jouw onderwijs in kunt zetten.

Tussen de twee dagdelen ligt voldoende tijd om het geleerde in jouw praktijk toe te passen. Ook kun je vragen hierover weer meenemen naar de training. Zo leer je de theorie en kun je reflecteren op de praktijk. Voor een zo hoog mogelijk leerrendement.

Leerdoelen van de training

Ik kan:

  • uitleggen wat formatief evalueren is.
  • uitleggen in hoeverre ik al formatief handel.
  • gerichte acties ondernemen om het effectiever in te zetten.
  • uitleggen waarom het verzamelen van bewijs van leren essentieel is voor goed onderwijs.
  • de juiste werkvorm inzetten om de informatie te verzamelen die nodig is om het vervolg te kunnen bepalen.

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                2 dagdelen
Doelgroep      Docenten, van één of meerdere secties
Prijs                 € 3.250,- excl. btw per groep

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.