Training (2 dagdelen)

Differentiatie in de klas

in jouw lespraktijk

Zodat leerlingen meer kansengelijkheid, motivatie en eigenaarschap hebben

 

Bij differentiatie in het onderwijs doet de docent proactief aanpassingen om recht te doen aan verschillende leerbehoeften. Van individuele leerlingen, of van kleine groepen leerlingen. Maar het kan ook onbedoeld stigmatiserend werken en leiden tot een selffulfilling prophecy. Je eigen onbewuste differentiërende gedrag leren kennen, is dan ook een voorwaarde voor effectieve differentiatie in de klas.

Opzet training differentiatie

In het eerste deel ga je samen met je collega's na wat differentiëren is, wat het niet is en het belang ervan. Vervolgens ga je samen door opdrachten na op welke manier je onbewust al differentieert en hoe je dit kunt sturen. We ronden de eerste bijeenkomst af met een praktijkopdracht die je direct uit kunt voeren in je eigen lessen.

De tweede bijeenkomst start met een korte terugblik op de formatieve cyclus en de plek van differentiatie daarin. Per fase ga je na op welke manier je kunt differentiëren en welke informatie over het leerproces je daarvoor nodig hebt. Ter afronding gaan we, zonder te stigmatiseren, na wat snellere en langzamere leerlingen in het algemeen nodig hebben.

Leerdoelen van de training

Ik kan:

  • uitleggen wat differentiatie is en wat het doel ervan is.
  • bewust zijn van mijn differentiërende gedrag en de effecten ervan.
  • doelbewust informatie over leerlingen verzamelen.
  • mijn onderwijs planmatig afstemmen op relevante verschillen tussen leerlingen.

Vorm               Fysiek op school, met maximaal 15 collega's
Duur                2 dagdelen
Doelgroep      Docenten, van één of meerdere secties
Prijs                 € 3.250,- excl. btw per groep

MEER INFORMATIE

    Mevr.Dhr.